A-   A   A+

img
img
img
img
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
img
img
 

ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಇಂದ ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯ ವರೆಗೆ

ರೈಲುಗಳು

  • ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ

  • ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆವರೆಗೆ 20 ನಿಮಿಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ  ಚಲಿಸುತ್ತವೆ.

 

 

img img img
img img img img img img img